Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om tilskud til investeringer i nye teknologier inden for forarbejdning i fødevaresektoren - sagsnr. 2011-2121

Print Print
09-06-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2121 Lovudvalget.aspx - d. 26-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.