Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om vederlag og udlæg til skifteværger - sagsnr. 2011-2080

Print Print
24-06-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-2080 Lovudvalget.aspx - d. 18-10-2018.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.