Lovudvalget - Ændring af bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger - sagsnr. 2011-2003

Print Print
24-05-2011