Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om tilskud til fremme af produktion og afsætning af økologiske fødevarer - sagsnr. 2011-1988

Print Print
07-06-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-1988 Lovudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.