Skatteudvalget - Høring over bekendtgørelse, der sætter § 4 i lov nr. 252 af 30. marts 2011 i kraft pr. 1. juni 2011 (opprioritering af underholdbidrag i dækningsrækkefølgen) - sagsnr. 2011-1967

Print Print
18-05-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-1967 Skatteudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.