Lovudvalget - Forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter - sagsnr. 2011-1963

Print Print
24-06-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-1963 Lovudvalget.aspx - d. 06-07-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.