Lovudvalget - Forslag til ny bekendtgørelse om gebyrer ved brug af internationale betalingsinstrumenter - sagsnr. 2011-1963

Print Print
24-06-2011