Lovudvalget - Udskydelse af tidspunktet for afholdelse af 800 MHz-auktionen - sagsnr. 2011-1870

Print Print
31-05-2011