Procesretsudvalget - Specialudvalget (politimæssigt og retligt samarbejde) Færre administrative henvendelser for borgerne: Fremme af fri cirkulation af offentlige dokumenter og anerkendelse af virkningerne af civilstandsattester (KOM(2010) 747 endelig) sagsnr. 2011-1715

Print Print
19-04-2011