Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om e-pengeinstitutters sikring af midler fra brugere samt bekendtgørelse om regnskabsindberetninger samt revisionens gennemførelse - sagsnr. 2011-1712

Print Print
12-05-2011