Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer - sagsnr. 2011-1646

Print Print
17-05-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-1646 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.