Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af lov om håndhævelse af udbudsreglerne mv. og lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter - sagsnr. 2011-1485

Print Print
02-05-2011