Lovudvalget - Udkast til lov om ændring af lov om statens byggevirksomhed (Udvidelse af lovens anvendelsesområde til også at omfatte regioners og kommuners byggevirksomhed) - sagsnr. 2011-1482

Print Print
14-04-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-1482 Lovudvalget.aspx - d. 18-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.