Lovudvalget - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om særlige foranstaltninger til nedbringelse af antibiotikaforbruget i svinebesætninger - sagsnr. 2011-1481

Print Print
13-04-2011