Udkast til forslag til lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om behandling af personoplysninger (Udvidelse af adgangen til tv-overvågning for kommuner) - sagsnr. 2011-146

Print Print
11-02-2011