Lovudvalget - Udkast til ændret bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens faste ejendomme - sagsnr. 2011-1432

Print Print
28-04-2011