Strafferetsudvalget - Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om anvendelse af passagerlisteoplysninger til at forebygge, opdage, efterforske og retsforfølge terrorhandlinger og grov kriminalitet - sagsnr. 2011-1147

Print Print
01-04-2011