Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om visse krav til emballager, jf. Miljøstyrelsens journalnummer MST-7506-00004 - sagsnr. 2011-1138

Print Print
05-05-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2011-1138 Lovudvalget.aspx - d. 25-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.