Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven og selskabsskatteloven (Skattefritagelse af iværksætteraktier) - sagsnr. 2011-1056

Print Print
23-03-2011