Lovudvalget - Udkast til ændret bekendtgørelse om gebyrer og honorarer for ydelser efter lov om fremme af energibesparelser i bygninger - sagsnr. 2010-5690

Print Print
11-01-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2010-5690.aspx - d. 20-07-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.