Lovudvalget - Revision af Bekendtgørelse nr. 1744 af 14. december 2006 om anmeldelsesordningen efter naturbeskyttelseslovens § 19 b og skovlovens § 17 - sagsnr. 2010-5688

Print Print
13-01-2011