Lovudvalget 13.01.2011 - Forslag til lov om ændring af lov om hold af dyr (Ekstra sundhedsrådgivningsbesøg i problembesætninger, reduktion af maksimal belægningsgrad i svinebesætninger med højt antibiotikaforbrug m.v.) (j.nr. 2010-20-2301-00610) sagsnr. 2010-5678

Print Print
13-01-2011