Strafferetsudvalget 19.01.2011 - Betænkning 1523/2010 om en fremtidig statsadvokatordning - sagsnr. 2010-5646

Print Print
19-01-2011

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2011/2010-5646 Strafferetsudvalget.aspx - d. 20-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.