Lovudvalget - Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love (Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomhederne og det offentlige) - sagsnr. 2010-5622

Print Print
05-01-2011