Lovudvalget - Ændring til hygiejnebekendtgørelsen om undtagelse fra indfrysningskravet for opdrættede atlanterhavslaks - sagsnr. 2010-5705

Print Print
29-12-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5705 Lovudvalget.aspx - d. 24-04-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.