Lovudvalget - Ændring til hygiejnebekendtgørelsen om undtagelse fra indfrysningskravet for opdrættede atlanterhavslaks - sagsnr. 2010-5705

Print Print
29-12-2010