Lovudvalget - Forslag til Lov om ændring af lov om fødevarer, lov om fiskeri og fiskeopdræt (fiskeriloven) og lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder - sagsnr. 2010-5689

Print Print
22-12-2010