Lovudvalget 25.01.2011 - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om husdyrbrug og dyrehold for mere end 3 dyreenheder, husdyrgødning, ensilage m.v. - sagsnr. 2010-5642

Print Print
25-01-2011