Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven (udviklingskontrakter) - sagsnr. 2010-5640

Print Print
16-12-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5640 Lovudvalget.aspx - d. 25-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.