Lovudvalget - Ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr mv. (auditering af dyrlæger, kampagnekontrol, kosttilskudskontrol) - sagsnr. 2010-5619

Print Print
20-12-2010