Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1260 af 15. december 2008 om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil - sagsnr. 2010-5609

Print Print
10-12-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5609 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.