Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 1260 af 15. december 2008 om bekæmpelse af salmonella i konsumægshønsehold og opdræt hertil - sagsnr. 2010-5609

Print Print
10-12-2010