Lovudvalget - Ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr mv. (auditering af dyrlæger, kampagnekontrol, kosttilskudskontrol) - sagsnr. 2010-5608

Print Print
17-12-2010