Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om disciplinær- og klagenævn for beskikkede bygningssagkyndige - Sagsnr. 2010-5588

Print Print
29-12-2010
Ved e-mail af 07-12-2010 har Erhvervs- og Byggestyrelsen anmodet om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte udkast.
 
Advokatrådet har følgende bemærkninger: 
 
Det fremgår af bekendtgørelsens § 2, at bødemaksimum er 100.000 kr. Til sammen-ligning er bødemaksimum i Advokatnævnet og disciplinærnævnet for ejendomsmæg-lere fastsat til 300.000 kr.
 
Det kan på den baggrund overvejes, om det foreslåede bødemaksimum bør justeres.
 
 
Med venlig hilsen 
Rasmus Møller Madsen

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5588 disciplinaer- og klagenaevn for beskikkede bygningssagkyndige.aspx - d. 26-01-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.