Strafferetsudvalget - Udkast til bekendtgørelse om advokater, der kan beskikkes i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden og bekendtgørelse om advokater, der kan beskikkes i sager om fravigelse af forsvarerens og sigtedes ret til aktindsigt - sagsnr. 2010-5582

Print Print
15-12-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5582 Strafferetsudvalget.aspx - d. 27-11-2020.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.