Strafferetsudvalget - Udkast til bekendtgørelse om advokater, der kan beskikkes i visse sager om indgreb i meddelelseshemmeligheden og bekendtgørelse om advokater, der kan beskikkes i sager om fravigelse af forsvarerens og sigtedes ret til aktindsigt - sagsnr. 2010-5582

Print Print
15-12-2010