Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om salmonellose hos fjerkræ samt salmonella og campylobacter i slagtefjerkræ m.m. - sagsnr. 2010-5555

Print Print
20-12-2010