Lovudvalget - Tilladelse til markedsføring af produkter, der indeholder, består af eller er fremstillet af majs fra genetisk modificeret majs - i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning - sagsnr. 2010-5551

Print Print
03-12-2010