Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om salmonella hos svin (j.nr. 2009-20-2301-00230) samt udkast til bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m. (j.nr. 2009-20-2301-00231) sagsnr. 2010-5546

Print Print
16-12-2010