Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om tilskud til pasning af børn med handicap eller langvarig sygdom til udmøntning af reglerne om loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste - sagsnr. 2010-5543

Print Print
03-12-2010