Lovudvalget - Udkast til ny bekendtgørelse om hjælp til anskaffelse af hjælpemidler og forbrugsgoder efter serviceloven til udmøntning af reglerne om nedsættelse af tilskuddet til høreapparater - sagsnr. 2010-5542

Print Print
03-12-2010