Lovudvalget - Lovforslag om forlængelse af revisionsbestemmelsen i lov om udstationering af lønmodtagere mv., samt bekendtgørelse om undtagelser fra RUT-anmeldelsespligten mv. - sagsnr. 2010-5540

Print Print
14-12-2010