Lovudvalget - Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse nr. 203 af 26. marts 2008 om mælkekvoter - sagsnr. 2010-5511

Print Print
29-11-2010