Lovudvalget - Udkast til forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om teknologioverførsel mv. ved offentlige forskningsinstitutioner og lov om almene boliger mv. - j.nr. 10-098641 - sagsnr. 2010-5510

Print Print
29-11-2010