Lovudvalget - Udkast til ændringsforslag vedrørende offentliggørelse af det samlede vederlag for hvert medlem af bestyrelsen og direktionen - sagsnr. 2010-5495

Print Print
16-12-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5495 Lovudvalget.aspx - d. 26-02-2021.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.