Lovudvalget - Udkast til ændringsforslag vedrørende offentliggørelse af det samlede vederlag for hvert medlem af bestyrelsen og direktionen - sagsnr. 2010-5495

Print Print
16-12-2010