Lovudvalget - Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om elektronisk kontaktpunkt (kvikskrankebekendtgørelsen) - sagsnr. 2010-5487

Print Print
08-12-2010