Lovudvalget - Udkast til ændring af bekendtgørelse om sporbarheds- og oprindelsesmærkning mv. af oksekød (j.nr. 2010-20-2301-00609) - sagsnr. 2010-5482

Print Print
10-12-2010