Lovudvalget - Høring vedr. Kommissionens forslag om godkendelse af sardin (Sardinops sagax)-peptidprodukt som en ny fødevareingrediens i henhold til novel food forordningen - sagsnr. 2010-5477

Print Print
24-11-2010

Udskrift fra: https://www.advokatsamfundet.dk/OmAdvokatsamfundet/Hoeringssvar SKJULT/Hoeringssvar/2010/2010-5477 Lovudvalget.aspx - d. 17-06-2019.
Ophavsretten tilhører Advokatsamfundet.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.