Lovudvalget - Høring vedr. Kommissionens forslag om godkendelse af sardin (Sardinops sagax)-peptidprodukt som en ny fødevareingrediens i henhold til novel food forordningen - sagsnr. 2010-5477

Print Print
24-11-2010